Recall Healing – Ty wygrywasz

Recall Healing – Ty wygrywasz

Recall Healing mówi o tym, że jesteśmy tak chorzy jak nasze sekrety, a choroba to efekt procesu zdrowienia.

Cel pracy metodą Recall Healing to uświadomienie sobie konfliktu emocjonalnego, który przyczynił się do powstania choroby oraz uzyskanie odpowiedzi dlaczego osoba zachorowała. Uświadomienie to powoduje zdrowienie lub ustanie przyczyn choroby. To co zostało uświadomione nie powraca jako przeznaczenie.

 

W Recall Healing w celu zrozumienia procesu zdrowienia stosujemy Triadę Zdrowia.

To trójpoziomowa Rakieta, która  składa się z 3 elementów:
– ciała fizycznego – poziom I (wykonuje)
– automatycznego mózgu – poziom II (wydaje polecenia)
– psychiki – poziom III (zbiera informacje, analizuje)

Nad tym wszystkim jest dusza.
Każdego dnia jesteśmy narażeni na różnego rodzaju stresy. Stresy małej wagi czyli te z którymi nasza psychika, uwarunkowania, wierzenia, wychowanie (III poziom rakiety) sobie poradzi nie są tak istotne.

Choroba w ciele to efekt zdrowienia. Każda choroba jest biologiczną zależnością pomiędzy częścią mózgu kontrolującą chory organ, a samym organem. Zależność ta jest odpowiedzią na określony konflikt biologiczny.

Choroba to najlepsze rozwiązanie mózgu zastosowane po to by pozostać przy życiu, tak długo jak to możliwe, w momencie doznanego urazu.
Dla Twojego automatycznego mózgu inni ludzie nie istnieją. Twój mózg tylko w Twoim ciele może znaleźć rozwiązanie” zapisując w nim” nierozwiązany problem.

Wybaczenie to osobisty proces. Twój mózg tylko w Twoim ciele może zapisać owoce tego wybaczenia. W ostatecznym rachunku to Ty wygrywasz.

Add Your Comment