Recall Healing – jak to działa

Recall Healing – jak to działa

W Recall Healing stosujemy 3 narzędzia dla zdiagnozowania przyczyn choroby:

1. Linia Życia
2. Plan/Cel
3. Drzewo Rodowe

1. Linia Życia to linia, na której umieszczamy wszystkie choroby i wstrząsy w życiu. Na końcu linii umieszczamy aktualny wiek klienta.

Po naniesieniu konfliktów na linię życia dzielimy każdą z tych dat przez 2 aż do momentu narodzin. Doświadczenia podobnych zdarzeń wywołują podobne uczucia i emocje oraz idące za tym decyzje w możliwych do przewidzenia odstępach czasu.

Klient zauważa powtarzalność  doświadczeń i emocji. Zdarzenia naszego życia zapisane są w komórkach naszego organizmu w postaci cykli biologicznych. Jest to praktyczne narzędzie zrozumienia i leczenia chorób.

Możemy również wiek, w którym powstał konflikt podzielić przez liczbę 5  – to liczba kwint esencji w biologii. Istotne jest aby przed każdą z  zaznaczonych dat określić co traumatycznego wydarzyło się do roku wcześniej przed powstałą chorobą. Możemy również zastosować okres niezależności.

Okres niezależności to wiek, w którym jednocześnie zachodzą 3 warunki: wyprowadzka z domu od rodziców, utrzymywanie się, zarabianie pieniędzy. Na liniach okresu niezależności umieszczamy konflikty i porównujemy co się wydarzyło w takim samym okresie w poprzednim lub następnym cyklu. W ten sposób diagnozujemy konflikt emocjonalny, który wywołał tą chorobę.

2. Plan/ Cel to cel nieświadomie przyjęty przez dziecko, które w całym swoim życiu dąży do jego realizacji. To okres 30 miesięcy – 9 miesięcy przed poczęciem, 9 miesięcy ciąży i 12 pierwszych miesięcy życia dziecka.

Okres plan/ cel mówi o konieczności poszukania wszystkich konfliktów emocjonalnych rodziców – mamy i taty, z którymi nie potrafili sobie w tym okresie poradzić. Dziecko tak kocha swoich rodziców że aby im ulżyć w cierpieniu bierze na siebie konflikt swoich rodziców. Konflikt ten zlokalizowany jest w ciele dziecka. W przypadku konfliktu obojga rodziców dziecko rodzi się już chore. W przypadku konfliktu jednego z rodziców dziecko niesie przez całe życie ten konflikt w postaci swojego celu. Traumatyczne wydarzenie w życiu dziecka aktywuje ten konflikt i pojawia się  choroba. Psychologiczne konflikty rodziców stają się biologicznymi konfliktami dziecka.

3.Drzewo Rodowe to magic box, w którym umieszczamy w kolejności wszystkie poczęte dzieci z klanu rodzinnego. Również te poronione i pochodzące z aborcji. Drzewo Rodowe ma za zadanie pokazać do 4 pokolenia, z którymi członkami naszej rodziny mamy powiązania. Dotyczy to rodziców i ich rodzeństwa, dziadków z obu stron i ich rodzeństwa, pradziadków z obu stron i ich rodzeństwa.

Numer 1 w klanie rodzinnym koresponduje z numerem 4 i numerem 7. Numer 2 w klanie rodzinnym koresponduje z numerem 5 i numerem 8. Numer 3 w klanie rodzinnym koresponduje z numerem 6 I numerem 9.

Uświadomienie sobie podobieństw z życia swoich przodków i oddanie im to co należy do nich jest przyczyną rozwiązania konfliktów i prowadzi do procesu zdrowienia.

Add Your Comment